اطلاعیه ها

بدین وسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم ایران کد و دارندگان بارکدهای بین المللی و کدهای ملی می رساند  صدور کدهای ملی و بین المللی و کدهای عضویت که شبکه ای بزرگ متشکل از کل محصولات در حال خرید و فروش در ایران را شامل می گردد (مانند فروشگاه های زنجیره ای، دارو خانه ها و …) و همچنین نگهداری از این سیستم که تا کنون بیش از ۴۰۰۰۰۰۰ بارکد صادر نموده  است هزینه هایی دربر دارد که تنها بخشی از آن طبق آئین نامه اجرایی ایران کد، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در تعهد متقاضی یا همان عضو گنجانده شده است.

لازم به ذکر است دامنه تعداد کدهای قابل تخصیص محدود بوده و چاره ای بجز آزادسازی کدهای بلا استفاده نمی باشد.

عدم پرداخت حق اشتراک سالانه به منزله انصراف بدون تسویه حساب و طبیعتا بلا استفاده بودن کد عضویت و ایران کدهای صادر شده تلقی شده و به تشخیص مرکز شماره گذاری قابل آزادسازی و تخصیص آن به متقاضی بعدی می باشند. تنها در صورت تسویه حساب و ارائه درخواست انصراف به صورت کتبی در آینده بدهی شامل حال متقاضی نخواهد بود.

همچنین یادآور می شوم که کد عضویت ایران کد به صورت رسمی زیر نظردولت، مطابق با مصوبه مجلس شورای اسلامی و پس از تصویب آن به عنوان قانون تحت عنوان نظام ملی طبقه بندی کالا و شناسه خدمات، صادر شده و همانند سایر سازمانهای دولتی و خصوصی قطعا به صورت شفاهی نمی توان چیزی را به اطلاع مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران رسانید.

حال در صورت نیاز مجدد متقاضی به کدهای ملی یا بین المللی ، تنها در صورت موجود بودن کدهای قبلی و پرداخت همه بدهی و جرائم آن، همان کد عضویت بازهم به تشخیص مرکز قابل استفاده خواهد بود ولی در صورت تخصیص آن به متقاضی جدید، کلیه تداخل هایی که ممکن است از استفاده دوگانه از یک کد عضویت اتفاق بیفتد بر عهده طرف انصراف دهنده خواهد بود.

پیمایش به بالا