بارکد

بارکد نمادی میله ای حاصل تبدیل نوشته (حرف یا عدد) بر اساس فرومول ریاضی در استانداردهای مختلف می باشد. در ادامه نحوه ثبت نام و دریافت قانونی انواع بارکد را توضیح خواهم داد.

پیمایش به بالا