ایران کد و روال شماره گذاری کالا و خدمات

برای دریافت ایران کد و بارکد فروشگاهی هر محصول صرفا یک مسیر قانونی وجود دارد و آن ثبت مشخصات فنی کالا در بانک اطلاعات ایران کد می باشد.

مشخصات فنی هر محصول به صورت استاندارد و به ۲ زبان فارسی و انگلیسی در کاتالوگ اینترنتی محصول نمایش داده می شود. ضمن اینکه سایر روشهای شناسایی آن محصول و کدهای بین المللی متناضر آن نیز در این کاتالوگ ذکر می شود.

پس از دریافت کد عضویت ۵ رقمی ایران کد اطلاعات فنی محصولات را برای کارشناس کدگذاری خود ارسال نمائید، اگر کالا و خدمات شما برای کارشناس قابل شناسایی نبوده قبلا در سیستم تعریف نشده باشد، لازم است کاتالوگ فنی آنرا در اختیار کارشناس خود قرار دهید.

با تخصیص کلاس کد مربوط به محصول شما روند کدگذاری آغاز و سایر مشخصات لازم به تعریف آن افزوده می شود. این روند توسط یک سیستم یکپارچه کدگذاری کشوری بنام CCS یا سیستم کدگذاری (Corporate Coding System) شرکتی انجام می شود.

پیمایش به بالا