هزینه های عضویت ایران کد

تعرفه خدمات عضویت و دریافت ایران کد در کل کشور برابر بوده و مبالغ پیش فاکتورهای صادر شده به یک شماره حساب مشترک واریز می گردد، این شماره حساب در بانک ملت به شماره ۱۳۰۰۳۰۰/۴۱ و بنام http://www.irancode.ir می باشد.

http://www.irancode.ir

تعرفه خدمات دریافت ایران کد و بارکد بین المللی GS1

  • هزینه ثبت نام در ایران کد ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال است.
  • اشتراک سالیانه که از سال دوم پرداخت می شود ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.
  • مبلغ پرداختی برای دریافت هر بارکد بین المللی در همه گروه های کالا ۹۰۰،۰۰۰ ریال.
  • هزینه دریافت هر ایران کد در ارزانترین گروه ۲۰۰،۰۰۰ ریال و در گرانترین گروه کالا ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.

پیمایش به بالا