الزامات ایران کد براساس سند تلفیقی

الزامات کدینگ براساس سند تلفیقی اسناد بخشی و فرابخشی برنامه چهارم توسعه

ردیف عنوان اقدام ارتباط سیستم طبقه‌بندی ملی کالابا اقدام توضیح
۱ توسعه تجارت الکترونیک (EC) و بازرگانی الکترونیک برای ارتقاء بهره‌وری پیش‌نیاز توسعه تجارت الکترونیک نیازمند برخورداری از زیرساختهای اطلاعاتی کالاست که زمینه تبادل داده‌ها را بین بخشهای مختلف فراهم می‌نماید.
۲ توسعه پایگاههای اطلاع‌رسانی تجاری و صنعتی مستقیم این اقدام با مسئولیت وزارت صنایع و با همکاری وزارت بازرگانی انجام می‌شود.
۳ تسهیل دستیابی بازرگانان و صنعت کشور به بازارهای محصولات خارجی پیش‌نیاز تسهیل مورد اشاره در این اقدام، شامل اطلاع‌رسانی دقیق و کامل زبان مشترک جهت تبادل اطلاعات نیز می‌گردد (مسئول این اقدام وزارت خارجه و دستگاه همکار وزارت بازرگانی است)
۴ اعمال مؤثر محدودیت‌های فنی و الزام به خدمات پس از فروش در واردات لوازم خانگی و برقراری تعرفه‌های ترجیحی در واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در مقایسه با کالای نهایی پیش‌نیاز اعمال محدودیت فنی، نیازمند اطلاعات و دانش پایه کالاست که بدون وجود پایگاههای اطلاع‌رسانی کالای دقیق و پالایش شده امکان‌پذیر نخواهد بود.
۵ ارتقای صنعت خودرو با رویکرد ساخت خودرو پایدار و قطعات یکسان و استفاده مؤثر از تعرفه و سود بازرگاتی در جهت ارتقای توانمندی رقابت‌پذیری در صنایع داخلی پیش‌نیاز ساخت و بهره‌گیری از قطعات یکسان مسلماً نیاز به اطلاعات کالا جهت تشخیص یکسان بودن قطعات با نامها و شماره‌های فنی مختلف است. برقراری تعرفه و سود بازرگانی جهت ارتقای توانمندی رقابت‌پذیری نیز به اطلاعات دقیق کالا و قطعات نیاز دارد.
۶ تدوین نظام حقوقی و قضایی کسب و کار الکترونیک در کشور مستقیم در نظام حقوق کسب و کار باید تولید اطلاعات و ارایه آن به همراه کالای تولید یا وارد شده به کشور لحاظ گردد، زیرا بدون اطلاعات کافی از کالا استفاده موثر از آن و مدیریت زنجیره تامین غیر ممکن خواهد شد.
۷ تدوین طرح تجارت الکترونیکی و پیاده‌سازی یک مرکز نمونه توسط بخش غیردولتی پیش‌نیاز تجارت الکترونیکی، بدون وجود پایگاههای اطلاعاتی مناسب با اطلاعات پالایش شده کالا امکان‌پذیر نیست. در طرح تدوین شده توسط وزارت بازرگانی به عنوان برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی–ماده ۱۱ به الزام کدگذاری کالا و خدمات تا پایان مهر ماه ۸۴ توسط وزارت بازرگانی اشاره شده است.
۸ اجرای برنامه پل تجارت الکترونیک برای توسعه الکترونیک در بنگاههای صادراتی پیش‌نیاز این اقدام بدون تردید نیاز به پایگاه اطلاعاتی جامع حاوی اطلاعات پالایش شده کالا دارد تا ضمن معرفی مناسب و دقیق کالاهای تولیدی یا کالاهای وارد شده برای صادرات مجدد، به مدیریت زنجیره گردش کالا یاری رساند.
۹ ایجاد و توسعه زیرساختهای صادراتی جدید با مشارکت بخش غیردولتی مستقیم براساس تعاریف‌نوین، پایگاههای اطلاعاتی کالا، یک زیرساخت اساسی در مدیریت زنجیره تأمین و صادرات کالا هستند که باید ایجاد و به هنگام گردند.
۱۰ تنظیم نظام حقوقی حاکم بر خریدهای خارجی تا پایان سال ۸۵ مستقیم از جمله مشکلات بسیار مهم کنونی کشور، ضعف اطلاعات کالای وارداتی می‌باشد که باید در نظام حقوقی جدید اخذ اطلاعات در خریدهای خارجی و ورود آن به سیستم مدیریت اطلاعات پایه کالا الزامی گردد.
۱۱ لازم‌الاجرا بودن استانداردها و ضوابط ابلاغ شده توسط وزارت بازرگانی برای بنگاههای تولیدی و تجاری مستقیم از جمله ضوابط لازم‌الاجرا برای سامان دادن نظام بازرگانی کشور، سازگاری نظام اطلاعاتی مربوطه است. بنگاههای تولیدی و تجاری باید ملزم به رعایت ضوابط مربوط به طبقه‌بندی، تکمیل بانک اطلاعات و شماره‌گذاری کالای کشور گردند.
۱۲ جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از بازارهای خارجی مستقیم اطلاعات کالای مورد استفاده در بازارهای خارجی باید به نحو مناسب پالایش شده و در بانک اطلاعاتی کالا وارد گردد.
۱۳ انطباق تدریجی ضوابط و استانداردهای ملی با استانداردهای بین‌المللی مستقیم  و پیش‌نیاز یکی از مهمترین اقلام اطلاعاتی پایه کالا «شماره استاندارد» می‌باشد که در صورت ورود شماره استانداردهای کالا به بانک مربوط، زمینه انطباق مورد اشاره در این اقدام فراهم می‌گردد.
۱۴ ارایه مشاوره اقتصادی، تجاری و حمایتهای مادی و معنوی از بازرگانان ایرانی در خارج از کشور پیش‌نیاز یکی از موارد ارایه مشاوره تجاری، اطلاعات کالاست که بدون وجود نظام مدیریت اطلاعات پایه این اقدام به نحو مناسبی صورت نخواهد پذیرفت.
۱۵ پیگیری ایجاد بازار مشترک تجاری با کشورهایی که دارای پیوستگی جغرافیایی هستند پیش‌نیاز از جمله بسترهای لازم برای انجام این اقدام، وجود نظام مدیریت اطلاعات پایه و ایجاد زبان مشترک برای تبادل اطلاعات کالاست.
۱۶ فراهم کردن نظامهای قانونی، حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و فنی مناسب در جهت تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد مستقیم از جمله نظامهای بازرگانی و فنی که باید فراهم شود «نظام مدیریت اطلاعات و دانش پایه کالا» می‌باشد
۱۷ اختصاص بخشی از تقاضای دولت به خرید کالاهای با تکنولوژی بالا از صنعتگران داخلی پیش‌نیاز این اقدام به نظام مدیریت اطلاعات پایه کالا و ابزار ژنریک‌سازی آن (تعیین کالای معادل داخلی با کالاهای وارداتی) نیاز دارد.
۱۸ حمایت از ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ پیش‌نیاز یکی از الزامات پیوند مناسب بین بنگاهها برخورداری از زبان مشترک در حوزه کالاست که با سیستم مدیریت اطلاعات پایه و اجرا شدن آن محقق می‌گردد.
۱۹ تکمیل، اصلاح و ایجاد زیرساختهای لجستیک لازم در بخش توزیع مستقیم مهمترین زیرساخت نرم‌افزاری در این حوزه « سیستم مدیریت اطلاعات پایه کالاست»
۲۰ ارتقای نظام جامع هماهنگ و یکپارچه اطلاعات بازرگانی کشور مستقیم این اقدام به تنهایی می‌تواند به عنوان «الزام قانونی ایجاد سیستم مدیریت اطلاعات و دانش پایه کالا» تلقی گردد، زیرا به عنصر جامعیت، هماهنگی و یکپارچگی اشاره نموده است
۲۱ ارتقای کارایی در نظام تامین کالا در کشور پیش‌نیاز یکی از مهمترین روشهای ارتقای کارآیی و بهبود بهره‌وری طراحی و اعمال زبان مشترک در نظام تأمین و توزیع کالا در کشور است که توسعه سیستم مدیریت اطلاعات پایه پیش­نیاز آن است.
۲۲ استقرار زیرساختهای لازم گسترش تجارت الکترونیک در ساختار شبکه توزیع کالا مستقیم مهمترین زیرساخت نرم‌افزاری در این اقدام، نظام مدیریت اطلاعات و دانش پایه کالاست که باید مستقر گردد
۲۳ ساماندهی نظام آمارهای بخش بازرگانی کشور پیش‌نیاز آمارهای صحیح فقط درصورت وجود زبان مشترک و بهره‌گیری بخشهای مختلف از نام‌ها و کدهای یکسان کالا به دست خواهد آمد
۲۴ رسمی نمودن گردش عملیات مالی واحدهای بازرگانی اعم از خرده‌فروشی و عمده‌فروشی پیش‌نیاز زیرساخت نرم‌افزاری این اقدام، سیستم مدیریت اطلاعات پایه کالا و زبان مشترک حاصل از آن می‌باشد
۲۵ سازماندهی شبکه توزیع، اطلاع‌رسانی و بازاریابی محصولات روستایی پیش‌نیاز برای ساماندهی شبکه اطلاع‌رسانی محصولات روستایی،  سیستم مدیریت اطلاعات پایه پیش­نیاز است
۲۶ ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه محصولات کشاورزی استراتژیک مهم مستقیم  
۲۷ اصلاح و مهندسی مجدد فرآیندها و اتوماسیون سیستم صدور کارت بازرگانی، ثبت سفارش برای واردات کالا و صدور مجوز ترخیص و سیستم صادرات کالاها پیش‌نیاز پیش­نیاز اساسی اتوماسیون سیستم‌ها، ساماندهی و کدینگ اقلام اطلاعاتی مربوطه که در حوزه بازرگانی، مهمترین آن «کالاست» می‌باشد.
پیمایش به بالا