شناسه کالا

سامانه شناسه کالا

متن نامه درخواست انتقال پرونده ایران کد

متن نامه درخواست انتقال پرونده ایران کد

بسمه تعالی حضور محترم مدیریت امور مشترکین مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران با سلام و احترام بدین وسیله اینجانب – – – – – – – – – – – مدیرعامل شرکت – – – – – – – – – متقاضی انتقال کد عضویت ایران کد خود به شماره – – …

متن نامه درخواست انتقال پرونده ایران کد ادامه »

شناسه کالا چیست؟

What is a Product ID? مطابق بند ذ ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شناسه کالا به این صورت تعریف شده است:کدی چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه‌ بندی کالا بوده و مشخصات هویتی هر قلم کالااحصاء و در یک سامانه ثبت می شود و به صورت رمزینه (بارکد) …

شناسه کالا چیست؟ ادامه »

پیمایش به بالا