الزامات ایران کد بر اساس برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی

(نظام ملی طبقه­ بندی و خدمات شناسه کالاها و خدمات) – ایران کد

طبق مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۵/۴/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۴۹۳۴  وزارت بازرگانی و به استناد ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی–مصوب ۱۳۸۲-  برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک، الزامات قانونی توسعه سیستم طبقه بندی و کدگذاری کالا را این چنین ارایه می دهد:

شماره ماده ماده ۱۱  برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی
متن قانون وزارت بازرگانی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد: تدوین و ابلاغ استانداردهای موضوع بند ط ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزه‌های امنیت سیستمهای کاربردی تجارت الکترونیکی، فرایندهای محیط تجاری، تبادل اسناد، واسطهای اطلاع‌رسانی، پیغام، کدگذاری کالا و خدمات تا پایان مهرماه سال ۱۳۸۴
توضیحات ایجاد سیستم طبقه بندی و کدگذاری ملی کالا و خدمات از وظایف وزارت بازرگانی است.
شماره ماده ماده ۲۸ برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی
عنوان برنامه وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور گرداوری و پردازش سیستمهای اطلاع‌رسانی کاربردی تجارت الکترونیکی مانند شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور و نقطه تجاری و ارایه خدمات اصلی پشتیبانی تجارت الکترونیکی مانند کتابخانه ملی فرایندهای تجاری مشترک و میزبانی پایگاههای وب ویژه تجارت الکترونیکی نسبت به ایجاد مرکز داده(Data Center)  بخش بازرگانی و تجارت الکترونیکی کشور حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵ اقدام کند.
توضیحات توسعه سیستمهای اطلاع‌رسانی کاربردی تجارت الکترونیکی بدون استفاده از اطلاعات پایه کالا و زبان مشترک عناصر که نتیجه سیستم طبقه بندی و کدگذاری ملی کالا محسوب می‌شود امکان‌پذیر نیست
شماره ماده ماده ۴۰  برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی
عنوان برنامه وزارت بازرگانی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد: • ایجاد و راه‌اندازی پورتال اصناف تا پایان شهریور سال ۱۳۸۵٫ • نوسازی شبکه بازرگانی کشور از طریق یکپارچه‌سازی فعالیتهای اطلاع‌رسانی، گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی مبتنی بر فناوری خدمات وبی.
توضیحات  شناسایی عناصر چرخه تامین و تولید بستر اطلاعاتی اقلام پیش نیاز این برنامه است
پیمایش به بالا