تصویب نامه ۳۵۳۲ هیات وزیران

تصویب نامه ۳۵۳۲ هیات وزیران

وزارت بازرگانی – وزارت جهاد سازندگی – وزارت صنایع – وزارت نفت – شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه (سهامی عام)

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که براساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره ۴۰۲۱۴/ت۲۸۷ه مورخ ۲۳/۷/۷۳ به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

در جلسه مورخ ۲۱/۳/۷۴ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار طرح شماره‌گذاری ملی کالاها (بارکد ملی) در کشور مطرح و مقرر شد:

  1. وزارت بازرگانی (موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی) به عنوان مسئول اجرای طرح شماره‌گذاری کالاها در کشور تعیین و ظرف دو ماه آینده کلیه واحدهای تولیدی و بازرگانی شماره مربوط را از وزارت بازرگانی دریافت دارند.
  2. کلیه شرکتهای تولیدی موظفند طبق آیین‌نامه تنطیمی وزارت بازرگانی نسبت به اخذ شماره ملی کالا (بارکد) و درج آن بر روی کالاهای تولیدی خود اقدام نمایند.

تبصره: وزارت بازرگانی می‌تواند از توزیع و صادرات کالاهایی که فاقد شماره ملی کالا باشند جلوگیری نماید.

  • وزارت صنایع، تمهیدات لازم برای تامین صندوقهای ویژه شماره کالا در سطح کشور را فراهم سازد.
  • شرکت سهامی فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه (سهامی عام) درمورد سیستم شماره‌گذاری ملی کالاها اطلاعات موجود خود را در اختیار وزارت بازرگانی قرار خواهد داد و همکاری لازم را به عمل خواهد آورد.
  • اعتبار لازم برای اجرای طرح  شماره‌گذاری کالاها در کشور، توسط وزارت بازرگانی تأمین خواهد شد.

حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

پیمایش به بالا