متن نامه تعهد ارائه گواهی نام تجاری به ایران کد

در صورت ارائه گواهی تائید اولیه نام تجاری به واحد ایران کد شرکت مشاوران مشکات شرق این واحد می تواند با دریافت تعهد ارائه تصویر گواهی ثبت علامت تجاری از متقاضی دریافت ایران کد و یا بارکدهای بین المللی GTIN یا GS1 برای محصولات معرفی شده ایران کد و بارکد فروشگاهی بین المللی صادر نموده و پس از شش ماه برای تکمیل مدارک تصویر اصل گواهی ثبت علامت تجاری را متقاضی دریافت نماید.

در صورت عدم ارائه گواهی ثبت نهایی علامت تجاری از جانب اعضای ایران کد، کدهای صادر شده با برند مذکور غیر فعال شده و در بازار قابل استفاده نخواهند بود.

لذا خواهشمندام متن زیر را به صورت تایپ شده در سربرگ رسمی مکاتبات آن متقاضی محترم چاپ، امضا و در صورت شرکتی بودن عضو مهرو امضا نموده و تصویر آنرا به واحد ایران کد ارائه نمائید.

ایران کد – تعهد ارائه گواهی ثبت علامت تجاری – تلفن مشاور – ۰۹۳۰۳۰۰۹۰۹۸

بسمه تعالی . حضور محترم جناب آقای فتاحی
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت مشاوران مشکات شرق
(نماینده رسمی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در کل کشور به مرکزیت استان خراسان رضوی)
با سلام و احترام
بدین وسیله اینجانب / اینجانبان (نام شخص یا مدیرعامل شرکت) متقاضی دریافت ایران کد و بارکدهای بین المللی محصولات خود می باشم.
لازم به ذکر است برند/ نام تجاری ذکر شده جهت درج در مشخصات فنی محصولات، در حال ثبت بوده و اینجانب با علم به اینکه ممکن است نام تجاری مذکور در اداره ثبت مالکیت صنعتی ایران، به ثبت نهایی نرسد اقدام به درخواست ایران کد و بارکد با نام ذکر شده نموده ام و در صورت عدم تائید نهایی نام تجاری مذکور طی شش ماه آینده از تاریخ امضای این نامه  و عدم ارائه گواهی ثبت علامت تجاری به آن شرکت محترم، تمامی عواقب و هزینه های ناشی از غیرفعال شدن ایران کد ها و بارکدهای GTIN بین المللی GS1 صادر شده با نام تجاری مذکور را می پذیرم و از ضرر و زیان ناشی از آن آگاه هستم وهیچ گونه ادعایی نسبت به کدهای صادر شده نخواهم داشت و از آنها استفاده نخواهم نمود.
باتشکر
نام و نام خانوادگی
مهر و امضا

پیمایش به بالا