سامانه مودیان

سامانه مودیان چیست؟ معمولا اولین سوالی که با شنیدن اسم سامانه مودیان به ذهن می رسد این است که کلا قرار است با چه سیستم جدیدی مواجه شویم؟ این سامانه مودیان چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

خب بهتر است بدانید که سیستم نوین مالیاتی که در حال پیاده سازی در ایران است، قرار است تحول بزرگی در نظام مالیاتی کشور ایجاد نماید. تمامی صورت حساب های مالی در این سیستم ثبت شده و خریدار و فروشنده صورت حساب ها را تائید می کنند، با انجام این فرآیند همه چیز در لحظه محاسبه شده و دیگر نیازی به ممیزی مالی و مالیاتی نخواهد بود.

برای ثبت ردیف های صورت حساب های مالی باید شناسه اختصاصی دریافت نمود، با این شناسه سامانه مودیان تشخیص خواهد داد که چه کالا یا خدمتی و با چه ضریب مالیاتی در حال معامله می باشد.

پیمایش به بالا