شناسه کالا چیست؟

What is a Product ID?

مطابق بند ذ ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شناسه کالا به این صورت تعریف شده است:
کدی چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه‌ بندی کالا بوده و مشخصات هویتی هر قلم کالا
احصاء و در یک سامانه ثبت می شود و به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب
یا درج می گردد.

معرفی سامانه شناسه کالا

این سامانه  با هدف مدیریت شناسه ی انواع کالا راه اندازی شده و بر این اساس، پایگاه داده جامع و کاملی از مشخصات فنی
کالاهایی که در زنجیره تامین و تجارت کشور مبادله می‌شوند تشکیل می‌شود که امکان مدیریت تجارت را رسما فراهم
می آورد.

این سامانه، سامانه‌ای است به منظور شناسایی محصولات، تولید، تخصیص و مدیریت شناسه کالا و مرتبط کردن آن‌ با شناسنامه کالا در
سراسر زنجیره تأمین. این سامانه باید به‏ گونه‌ای طراحی و اجرا گردد که فرآیندهای درخواست و صدور شناسه
کالا را در برگرفته و امکان استعلام شناسه کالا را برای سامانه‌های مرتبط فراهم آورد.

اهداف سامانه شناسه کالا

هدف از راه‌اندازی این سامانه، جمع آوری و استفاده سیستمی از اطلاعات کالا، ایجاد زبان مشترک و قابل درک
برای تمام سامانه های تجاری در خصوص کالا یا خدمات مورد معامله می‌باشد که از طریق این سامانه به صورت
متمرکز، استاندارد و یکپارچه و در عین حال سهل الوصول و با مشارکت ذینفعان اصلی صورت می‌گیرد.

پیمایش به بالا