ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی و ایران کد

ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی و ایران کد

وزارت بازرگانی موظف است زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون مؤثر می‌باشند شناسایی کرده و با ارایه پیشنهاد و تأیید شورای عالی فنّاوری اطّلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آیین‌نامه‌های این قانون توسط نهادهای ذی‌ربط شود. این آیین‌نامه‌ها و مقررات، پس از تصویب هیئت وزیران به مرحله اجرا درخواهند آمد.

ایران کد یکی از پر رنگ ترین الزاماتیست که در قانون تجارت الکترونیکی ایران به عنوان یکی از ۱۰ پایگاه اطلاعاتی ملی معرفی شد و مورد حمایت بخش های مختلف دولتی و اقتصادی قرار گرفت

پیمایش به بالا