مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان

مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان (آساک دوچرخ)، بزرگترین تولید کننده دوچرخه در ایران و خاورمیانه – در تاریخ ۱۳۸۵/۰۶/۰۱ درخواست خودرا برای عضویت در ایران کد به شرکت مشاوران مشکات شرق ارائه نمود، این درخواست در همان روز رسیدگی و کد عضویت ۰۴۲۸۱ به عنوان کد عضویت ۵ رقمی ایران کد برای ایشان در نظر گرفته شد.

هم اکنون این شرکت بیش از ۱۳۰ مدل محصول را در پرتال ملی اطلاع رسانی کالا و خدمات ایران (ایران کد) معرفی نموده و برای هرکدام کد ملی خاص همان محصول را دریافت نموده است.

Scroll to Top