مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان

آساک دوچرخ-ایران کد-09303009098

مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان (آساک دوچرخ)، بزرگترین تولید کننده دوچرخه در ایران و خاورمیانه – در تاریخ ۱۳۸۵/۰۶/۰۱ درخواست خودرا برای عضویت در ایران کد به شرکت مشاوران مشکات شرق ارائه نمود، این درخواست در همان روز رسیدگی و کد عضویت ۰۴۲۸۱ به عنوان کد عضویت ۵ رقمی ایران کد برای ایشان در نظر گرفته شد.

هم اکنون این شرکت بیش از ۱۳۰ مدل محصول را در پرتال ملی اطلاع رسانی کالا و خدمات ایران (ایران کد) معرفی نموده و برای هرکدام کد ملی خاص همان محصول را دریافت نموده است.

GS1_NationalCode

کد_عضونام_عضوکد_ملیکد_GS1نام_کالانام_تجارتیتاریخ_ایجادتاریخ_بروزرسانی
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۰۸۲۱۱۱۰۰۴۲۸۱۰۰۰۱
کلاف ساده فولادی گرم نورد شده نوع فولاد ST37-2 عرض ۱ m ضخامت ۲ mm بسته رولی تنی مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۳/۱۰۱۳۹۰/۰۳/۱۱
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۰۸۳۵۵۱۰۰۴۲۸۱۰۰۰۱
پودر پلی اتیلن TR571 کیسه تنی نام تجارتی MARLEX مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانMARLEX1391/04/031391/04/10
04281مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۲۵۱۳۵۱۰۴۲۸۱۰۰۰۱۶۲۶۰۴۲۸۱۰۹۰۴۲دوچرخه ثابت خانگی مدل زیبا نام تجارتی آساک مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانآساک۱۳۸۹/۰۲/۰۱۱۳۸۹/۰۳/۲۲
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۲۸۲۲۳۰۰۴۲۸۱۰۰۰۱
اینورتور الکتریکی مدل FDS4040/BLP توان ۲/۲ kw نام تجارتی POSIDRIVE مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانPOSIDRIVE1391/07/031391/07/17
04281مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۰۱۶۲۶۰۴۲۸۱۰۰۰۱۸دوچرخه ۲۱ دنده بلند فرمان راست سایز ۲۶ مدل M-210 دماونددماوند۱۳۸۵/۰۶/۲۶۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۰۲۶۲۶۰۴۲۸۱۰۰۰۲۵دوچرخه ۲۱ دنده بلند فرمان خم سایز ۲۶ مدل M-211 دماونددماوند۱۳۸۵/۰۶/۲۶۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۰۳۶۲۶۰۴۲۸۱۰۰۰۳۲دوچرخه ۲۱ دنده کوتاه فرمان راست سایز ۲۶ مدل M-110 دماونددماوند۱۳۸۵/۰۶/۲۶۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۰۴۶۲۶۰۴۲۸۱۰۰۰۴۹دوچرخه ۲۱ دنده کوتاه فرمان خم سایز ۲۶ مدل M-111 دماونددماوند۱۳۸۵/۰۶/۲۶۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۰۵۶۲۶۰۴۲۸۱۰۰۰۵۶دوچرخه ۲۱ دنده تنه آلومینیومی اشکی سایز ۲۶ مدل M-2008 هیمالیادماوند۱۳۸۵/۰۶/۲۶۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۰۶۶۲۶۰۴۲۸۱۰۰۰۶۳دوچرخه ۲۱ دنده تنه آلومینیومی پولیش سایز ۲۶ مدل M-2108 هیمالیاهیمالیا۱۳۸۵/۰۶/۲۶۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۰۷۶۲۶۰۴۲۸۱۰۰۰۷۰دوچرخه ۲۱ دنده بلند دوشاخ کمک دار سایز ۲۶ مدل M-201 دماونددماوند۱۳۸۵/۰۶/۲۶۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۰۸۶۲۶۰۴۲۸۱۰۰۰۸۷دوچرخه ۲۱ دنده کوتاه Y دوشاخ کمکدار سایز ۲۶ مدل M-503 آساک ۲۰۰۰آساک ۲۰۰۰۱۳۸۵/۰۶/۲۶۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۰۹۶۲۶۰۴۲۸۱۰۰۰۹۴دوچرخه ۲۱ دنده دوشاخ پرسی سایز ۲۶ مدل M-1207 بوفالوبوفالو۱۳۸۵/۰۶/۲۶۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۱۰۶۲۶۰۴۲۸۱۰۰۱۰۰دوچرخه ۲۱ دنده دوشاخ کمک دار سایز ۲۶ مدل M-1303 رخشرخش۱۳۸۵/۰۶/۲۶۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۱۱۶۲۶۰۴۲۸۱۰۰۱۱۷دوچرخه ۲۱ دنده دولوله تنه و دوشاخ کمک دار سایز ۲۶ مدل M-306 دماونددماوند۱۳۸۵/۰۶/۲۶۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۱۲۶۲۶۰۴۲۸۱۰۰۱۲۴دوچرخه ۲۱ دنده Y فریم تنه و دوشاخه کمک دار سایز ۲۶ مدل M-406 دماونددماوند۱۳۸۵/۰۶/۲۷۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۱۳۶۲۶۰۴۲۸۱۰۰۱۳۱دوچرخه ۲۱ دنده بلند سایز ۲۶ مدل M-217 دارادارا۱۳۸۵/۰۶/۲۷۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۱۴۶۲۶۰۴۲۸۱۰۰۱۴۸دوچرخه ۲۱ دنده کوتاه سایز ۲۶ مدل M-117 دارادارا۱۳۸۵/۰۶/۲۷۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۱۵۶۲۶۰۴۲۸۱۰۰۱۵۵دوچرخه ۲۱ دنده طرح A تنه و دوشاخ کمک دار سایز ۲۶ مدل M-1606 دماونددماوند۱۳۸۵/۰۶/۲۷۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۱۶۶۲۶۰۴۲۸۱۰۰۱۶۲دوچرخه ۲۱ دنده کوهستان سایز ۲۶ مدل M-904 بهارانبهاران۱۳۸۵/۰۶/۲۷۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۱۷۶۲۶۰۴۲۸۱۰۰۱۷۹دوچرخه ۲۱ دنده شهری سایز ۲۶ مدل C-905 بهارانبهاران۱۳۸۵/۰۶/۲۷۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۱۸۶۲۶۰۴۲۸۱۰۰۱۸۶دوچرخه ۲۱ دنده آلتوس سایز ۲۶ مدل M-112 دماونددماوند۱۳۸۵/۰۶/۲۷۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۱۹۶۲۶۰۴۲۸۱۰۰۱۹۳دوچرخه ۲۱ دنده رالی سایز ۲۶ مدل STONEFLY آساکآساک۱۳۸۵/۰۶/۲۷۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۲۰۶۲۶۰۴۲۸۱۰۰۲۰۹دوچرخه ۲۱ دنده رالی سایز ۲۶ مدل SPORT 50 آساکآساک۱۳۸۵/۰۶/۲۷۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۲۱۶۲۶۰۴۲۸۱۰۲۰۰۵دوچرخه ۲۴ دنده کوتاه سایز ۲۶ مدل M-120 دماونددماوند۱۳۸۵/۰۶/۲۷۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۲۲۶۲۶۰۴۲۸۱۰۳۰۰۲دوچرخه ۱۸ دنده کوهستان بلند سایز ۲۶ مدل M-230 دماونددماوند۱۳۸۵/۰۶/۲۷۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۲۳۶۲۶۰۴۲۸۱۰۳۰۱۹دوچرخه ۱۸ دنده کوهستان کوتاه سایز ۲۶ مدل M-130 دماونددماوند۱۳۸۵/۰۶/۲۷۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۲۴۶۲۶۰۴۲۸۱۰۳۰۲۶دوچرخه ۱۸ دنده کوهستان بلند دوشاخ کمک دار سایز ۲۶ مدل M-233 دماونددماوند۱۳۸۵/۰۶/۲۷۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۲۵۶۲۶۰۴۲۸۱۰۳۰۳۳دوچرخه ۱۸ دنده لاندا فریم دوشاخ کمک دار سایز ۲۶ مدل M-633 آساک ۲۰۰۰آساک ۲۰۰۰۱۳۸۵/۰۶/۲۷۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۲۶۶۲۶۰۴۲۸۱۰۳۰۴۰دوچرخه ۱۸ دنده دوشاخ پرسی سایز ۲۶ مدل M-1232 بوفالوبوفالو۱۳۸۵/۰۶/۲۷۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۲۷۶۲۶۰۴۲۸۱۰۳۰۵۷دوچرخه ۱۸ دنده کوهستان ترمز کلنگی سایز ۲۶ مدل M-935 بهارانبهاران۱۳۸۵/۰۶/۲۷۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۲۸۶۲۶۰۴۲۸۱۰۳۰۶۴دوچرخه ۱۸ دنده دوشاخ پرسی سایز ۲۶ مدل M-1332 رخشرخش۱۳۸۵/۰۶/۲۷۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۲۹۶۲۶۰۴۲۸۱۰۴۰۰۹دوچرخه تک سرعته کوهستان بلند فرمان راست سایز ۲۶ مدل M-240 دماونددماوند۱۳۸۵/۰۶/۲۷۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۳۰۶۲۶۰۴۲۸۱۰۴۰۱۶دوچرخه تک سرعته کوهستان بلند فرمان خم سایز ۲۶ مدل M-246 دماونددماوند۱۳۸۵/۰۶/۲۷۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۳۱۶۲۶۰۴۲۸۱۰۴۰۲۳دوچرخه تک سرعته شهری بلند ترمز کلنگی سایز ۲۶ مدل C-244 دماونددماوند۱۳۸۵/۰۶/۲۷۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۳۲۶۲۶۰۴۲۸۱۰۴۰۳۰دوچرخه تک سرعته شهری ترمز کلنگی سایز ۲۶ مدل C-4044 میترامیترا۱۳۸۵/۰۶/۲۷۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۳۳۶۲۶۰۴۲۸۱۰۴۰۴۷دوچرخه تک سرعته شهری ترمز ساده سایز ۲۶ مدل C-942 بهارانبهاران۱۳۸۵/۰۶/۲۷۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۳۴۶۲۶۰۴۲۸۱۰۴۰۵۴دوچرخه تک سرعته Y فریم ترمز ساده سایز ۲۶ مدل M-1045 آساک ۲۰۰۰آساک ۲۰۰۰۱۳۸۵/۰۶/۲۷۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۳۵۶۲۶۰۴۲۸۱۰۴۰۶۱دوچرخه تک سرعته لاندا فریم دوشاخ پرسی سایز ۲۶ مدل M-1140 آساک ۲۰۰۰آساک ۲۰۰۰۱۳۸۵/۰۶/۲۷۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۳۶۶۲۶۰۴۲۸۱۰۴۰۷۸دوچرخه تک سرعته کوهستان ترمز کلنگی سایز ۲۶ مدل M-1340 آساک ۲۰۰۲آساک ۲۰۰۲۱۳۸۵/۰۶/۲۷۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۳۷۶۲۶۰۴۲۸۱۰۵۰۰۶دوچرخه ۱۴ دنده کورسی سایز ۲۷ مدل R-5050 چاپارچاپار۱۳۸۵/۰۶/۲۷۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۳۸۶۲۶۰۴۲۸۱۰۵۰۱۳دوچرخه ۱۶ دنده رالی سایز ۷۰۰ C مدل ABSOLUTE آساکآساک۱۳۸۵/۰۶/۲۷۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۳۹۶۲۶۰۴۲۸۱۰۵۵۰۱دوچرخه تک دنده شهری سایز ۲۸ مدل C-5555 دیاندیان۱۳۸۵/۰۶/۲۷۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۴۰۶۲۶۰۴۲۸۱۰۵۵۱۸دوچرخه ۶ دنده شهری سایز ۲۸ مدل C-5560 دیاندیان۱۳۸۵/۰۶/۲۷۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۴۱۶۲۶۰۴۲۸۱۰۶۰۰۳دوچرخه تک دنده شهری سایز ۲۴ مدل C-6566 آیداآیدا۱۳۸۵/۰۶/۲۷۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۴۲۶۲۶۰۴۲۸۱۰۶۰۱۰دوچرخه تک سرعته شهری ترمز کلنگی سایز ۲۴ مدل C-6068 کوهسارکوهسار۱۳۸۵/۰۶/۲۷۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۴۳۶۲۶۰۴۲۸۱۰۶۰۲۷دوچرخه تک سرعته کوهستان ترمز کلنگی سایز ۲۴ مدل M-6065 کوهسارکوهسار۱۳۸۵/۰۶/۲۷۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۴۴۶۲۶۰۴۲۸۱۰۶۰۳۴دوچرخه ۶ دنده کوهستان سایز ۲۴ مدل M-6060 کوهسارکوهسار۱۳۸۵/۰۶/۲۹۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۴۵۶۲۶۰۴۲۸۱۰۶۰۴۱دوچرخه ۶ دنده شهری سایز ۲۴ مدل M-6567 آیداآیدا۱۳۸۵/۰۶/۲۹۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۴۶۶۲۶۰۴۲۸۱۰۷۰۰۰دوچرخه تک دنده کوهستان سایز ۲۰ مدل M-7070 اترکاترک۱۳۸۵/۰۷/۰۸۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۴۷۶۲۶۰۴۲۸۱۰۷۰۱۷دوچرخه تک دنده شهری سایز ۲۰ مدل C-7074 اترکاترک۱۳۸۵/۰۷/۰۸۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۴۸۶۲۶۰۴۲۸۱۰۷۰۲۴دوچرخه تک دنده شهری سایز ۲۰ مدل C-7575 شکوفانشکوفان۱۳۸۵/۰۷/۰۸۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۴۹۶۲۶۰۴۲۸۱۰۷۰۳۱دوچرخه ۶ دنده کوهستان سایز ۲۰ مدل M-7077 اترکاترک۱۳۸۵/۰۷/۰۸۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۵۰۶۲۶۰۴۲۸۱۰۸۰۰۷دوچرخه تک سرعته شهری سایز ۱۶ مدل K-8180 پرستوپرستو۱۳۸۵/۰۷/۰۸۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۵۱۶۲۶۰۴۲۸۱۰۸۰۱۴دوچرخه تک سرعته شهری سایز ۱۶ مدل K-8280 دیبادیبا۱۳۸۵/۰۷/۰۸۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۵۲۶۲۶۰۴۲۸۱۰۸۰۲۱دوچرخه تک سرعته شهری سایز ۱۶ مدل K-8080 سندبادسندباد۱۳۸۵/۰۷/۰۸۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۵۳۶۲۶۰۴۲۸۱۰۸۰۳۸دوچرخه تک سرعته کوهستان سایز ۱۶ مدل K-8081 سندبادسندباد۱۳۸۵/۰۷/۰۸۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۵۴۶۲۶۰۴۲۸۱۰۹۰۰۴دوچرخه تک سرعته سایز ۲۰ مدل S-7772 BMX شهابشهاب۱۳۸۵/۰۷/۰۸۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۵۵۶۲۶۰۴۲۸۱۰۹۰۱۱دوچرخه ۱۸ دنده دونفره سایز ۲۶ مدل S-3030 ماه عسلماه عسل۱۳۸۵/۰۷/۰۸۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۵۶۶۲۶۰۴۲۸۱۰۹۰۳۵دوچرخه تک سرعته تاشو سایز ۲۰ مدل S-7174 آساکآساک۱۳۸۵/۰۷/۰۸۱۳۸۷/۰۳/۲۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۵۷۶۲۶۰۴۲۸۱۰۹۰۵۹دوچرخه ۲۱ دنده کوهستان تنه آلومینیوم دو شاخ کمک دار طوقه دوجداره ۲۶ مدل الماس نام تجارتی آساکآساک۱۳۸۹/۰۲/۰۱۱۳۸۹/۰۳/۲۲
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۵۸۶۲۶۰۴۲۸۱۰۹۰۶۶دوچرخه ۲۱ دنده کوهستان تنه آلومینیوم دو شاخ معمولی ۲۶ مدل الماس نام تجارتی آساکآساک۱۳۸۹/۰۲/۰۱۱۳۸۹/۰۳/۲۲
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۵۹۶۲۶۰۴۲۸۱۰۹۰۷۳دوچرخه ۲۱ دنده کوهستان تنه کوتاه طوقه دو جداره ۲۶ مدل آساک پژویی نام تجارتی آساکآساک۱۳۸۹/۰۲/۰۱۱۳۸۹/۰۳/۲۲
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۶۰۶۲۶۰۴۲۸۱۰۹۰۸۰دوچرخه تک سرعته شهری ۱۶ مدل پاندا نام تجارتی آساکآساک۱۳۸۹/۰۲/۰۱۱۳۸۹/۰۲/۲۲
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۶۱۶۲۶۰۴۲۸۱۰۹۰۹۷دوچرخه تک سرعته شهری ۱۶ مدل سندباد نام تجارتی آساکآساک۱۳۸۹/۰۲/۰۱۱۳۸۹/۰۲/۲۲
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۶۲۶۲۶۰۴۲۸۱۰۹۱۰۳دوچرخه تک سرعته شهری ۲۰ مدل اترک نام تجارتی آساکآساک۱۳۸۹/۰۲/۰۱۱۳۸۹/۰۲/۲۲
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۶۳۶۲۶۰۴۲۸۱۰۹۱۱۰دوچرخه تک سرعته تاشو ۲۰ مدل همراه نام تجارتی آساکآساک۱۳۸۹/۰۲/۰۱۱۳۸۹/۰۳/۲۲
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۶۴۶۲۶۰۴۲۸۱۰۹۱۲۷دوچرخه تک سرعته کوهستان وای فریم ۲۶ مدل آساک نام تجارتی آساکآساک۱۳۸۹/۰۲/۰۱۱۳۸۹/۰۳/۲۲
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۶۶۶۲۶۰۴۲۸۱۰۹۱۳۴دوچرخه تک سرعته کوهستان وای فریم طوقه دو جداره ۲۶ آساک نام تجارتی آساکآساک۱۳۸۹/۰۲/۰۱۱۳۸۹/۰۳/۲۲
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۶۷۶۲۶۰۴۲۸۱۰۹۱۴۱دوچرخه تک سرعته کوهستان لاندا فریم طوقه دو جداره ۲۶ آساک نام تجارتی آساکآساک۱۳۸۹/۰۲/۰۱۱۳۸۹/۰۳/۲۲
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۶۸۶۲۶۰۴۲۸۱۰۹۱۵۸دوچرخه تک سرعته کوهستان تنه دو سر بیضی طوقه دو جداره ۲۶ مدل آساک نام تجارتی آساکآساک۱۳۸۹/۰۲/۰۱۱۳۸۹/۰۳/۲۲
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۶۹۶۲۶۰۴۲۸۱۰۹۱۶۵دوچرخه تک سرعته کوهستان تنه کوتاه ۲۶ دماوند نام تجارتی آساکآساک۱۳۸۹/۰۲/۰۱۱۳۸۹/۰۳/۲۲
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۷۰۶۲۶۰۴۲۸۱۰۹۱۷۲دوچرخه تک سرعته شهری تنه کوتاه ۲۶ دماوند نام تجارتی آساکآساک۱۳۸۹/۰۲/۰۱۱۳۸۹/۰۳/۲۲
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۷۱۶۲۶۰۴۲۸۱۰۹۱۸۹دوچرخه تک سرعته شهری تنه کوتاه ۲۶ مدل میترا نام تجارتی آساکآساک۱۳۸۹/۰۲/۰۱۱۳۸۹/۰۳/۲۲
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۷۲۶۲۶۰۴۲۸۱۰۹۱۹۶دوچرخه تک سرعته شهری تنه کوتاه ۲۶ مدل بهاران نام تجارتی آساکآساک۱۳۸۹/۰۲/۰۱۱۳۸۹/۰۳/۲۲
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۷۳۶۲۶۰۴۲۸۱۰۹۲۰۲دوچرخه ۲۱ دنده هشت ضلعی تنه کوتاه دو شاخ معمولی ۲۶ مدل اورست نام تجارتی آساکآساک۱۳۸۹/۰۲/۰۱۱۳۸۹/۰۳/۲۲
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۷۴۶۲۶۰۴۲۸۱۰۹۲۱۹دوچرخه ۲۱ دنده هشت ضلعی تنه کوتاه دو شاخ کمک دار ۲۶ مدل اورست نام تجارتی آساکآساک۱۳۸۹/۰۲/۰۱۱۳۸۹/۰۳/۱۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۷۵۶۲۶۰۴۲۸۱۰۹۲۲۶دوچرخه ۲۱ دنده دو نفره تنه کوتاه دوشاخ معمولی ۲۶ مدل هانی مون نام تجارتی آساکآساک۱۳۸۹/۰۲/۰۱۱۳۸۹/۰۳/۲۲
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۷۶۶۲۶۰۴۲۸۱۰۹۲۳۳دوچرخه ۲۱ دنده دو نفره تنه کوتاه دو شاخ کمک دار ۲۶ مدل هانی مون نام تجارتی آساکآساک۱۳۸۹/۰۲/۰۱۱۳۸۹/۰۳/۱۷
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۷۷
دوچرخه تک سرعته کوهستان تنه بلند فرمان راست ترمز V-brake سایز ۲۶ مدل M_240 نام تجارتی دماونددماوند۱۳۹۵/۰۴/۰۵۱۳۹۵/۰۴/۱۲
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۲۰۰۰۴۲۸۱۰۰۷۸
دوچرخه تک سرعته شهری تنه بلند فرمان خم دار ترمز V-brake سایز ۲۶ مدل C_244 نام تجارتی دماونددماوند۱۳۹۵/۰۴/۰۵۱۳۹۵/۰۴/۱۲
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۲۳۳۲۳۰۰۰۴۲۸۱۰۰۰۱۶۲۶۰۴۲۸۱۰۹۲۴۰سه چرخه بارکش سبد عقب آساک نام تجارتی آساک مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانآساک۱۳۸۹/۰۳/۱۶۱۳۸۹/۰۳/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۰۱
توپی قطعه چرخ جلو دوچرخه کوهستان سایز ۱۶ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۳۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۰۲
توپی قطعه چرخ جلو دوچرخه کوهستان سایز ۲۰ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۳۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۰۳
توپی قطعه چرخ جلو دوچرخه کوهستان سایز ۲۴ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۳۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۰۴
توپی قطعه چرخ عقب دوچرخه کوهستان سایز ۱۶ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۳۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۰۵
توپی قطعه چرخ عقب دوچرخه کوهستان سایز ۲۰ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۳۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۰۶
توپی قطعه چرخ عقب دوچرخه کوهستان سایز ۲۴ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۳۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۰۷
طبق قامه قطعه دوچرخه کوهستان سایز ۱۶ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۳۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۰۸
طبق قامه قطعه دوچرخه کوهستان سایز ۲۰ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۳۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۰۹
طبق قامه قطعه دوچرخه کوهستان سایز ۲۴ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۳۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۱۰
پدال قطعه دوچرخه کوهستان سایز ۱۶ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۳۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۱۱
پدال قطعه دوچرخه کوهستان سایز ۲۰ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۳۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۱۲
پدال قطعه دوچرخه کوهستان سایز ۲۴ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۳۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۱۳
دراپ اوت قطعه دوچرخه کوهستان سایز ۱۶ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۳۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۱۴
دراپ اوت قطعه دوچرخه کوهستان سایز ۲۰ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۳۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۱۵
دراپ اوت قطعه دوچرخه کوهستان سایز ۲۴ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۳۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۱۶
چرخ زنجیر قطعه دوچرخه کوهستان سایز ۱۶ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۴۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۱۷
چرخ زنجیر قطعه دوچرخه کوهستان سایز ۲۰ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۴۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۱۹
زین قطعه دوچرخه کوهستان سایز ۱۶ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۴۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۲۰
زین قطعه دوچرخه کوهستان سایز ۲۰ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۴۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۲۱
زین قطعه دوچرخه کوهستان سایز ۲۴ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۴۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۲۲
شبرنگ نارنجی کاربرد چرخ دوچرخه کوهستان مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۴۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۲۳
شبرنگ قرمز کاربرد عقب دوچرخه کوهستان مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۴۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۲۴
شبرنگ سفید کاربرد جلو دوچرخه کوهستان مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۴۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۲۵
دسته قطعه فرمان دوچرخه کوهستان سایز ۱۶ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۴۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۲۶
دسته قطعه فرمان دوچرخه کوهستان سایز ۲۰ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۴۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۲۷
گلگیر قطعه جلو دوچرخه کوهستان سایز ۱۶ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۴۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۲۸
گلگیر قطعه عقب دوچرخه کوهستان سایز ۱۶ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۴۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۲۹
گلگیر قطعه جلو دوچرخه کوهستان سایز ۲۰ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۴۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۳۰
گلگیر قطعه عقب دوچرخه کوهستان سایز ۲۰ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۴۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۳۱
جک نگهدارنده قطعه عقب دوچرخه کوهستان سایز ۲۰ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۴۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۳۲
جک نگهدارنده قطعه عقب دوچرخه کوهستان سایز ۲۴ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۴۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۳۳
طبق قامه قطعه دوچرخه کوهستان سایز ۲۶ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۱/۰۱/۲۷۱۳۹۱/۰۱/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۳۴
توپی قطعه چرخ جلو دوچرخه کوهستان سایز ۲۶ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۱/۰۱/۲۷۱۳۹۱/۰۱/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۳۵
جک نگهدارنده قطعه عقب دوچرخه کوهستان سایز ۲۶ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۱/۰۱/۲۷۱۳۹۱/۰۱/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۳۶
دراپ اوت قطعه دوچرخه کوهستان سایز ۲۶ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۱/۰۱/۲۷۱۳۹۱/۰۱/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۳۷
محافظ قطعه زنجیر دوچرخه شهری سایز ۲۶ مدل میترا مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۱/۰۱/۲۸۱۳۹۱/۰۲/۰۲
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۳۸
سبد قطعه جلو دوچرخه شهری سایز ۲۶ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۱/۰۱/۲۸۱۳۹۱/۰۱/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۳۹
مفصل جوشی ۱۴ mm ترمز دوچرخه کوهستان سایز ۲۶ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۱/۰۲/۰۴۱۳۹۱/۰۲/۰۹
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۴۰
مفصل جوشی ۲۵/۴ mm ترمز دوچرخه کوهستان سایز ۲۶ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۱/۰۲/۰۴۱۳۹۱/۰۲/۰۹
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۴۱
نگهدارنده فلزی ۱۲ mm کابل ترمز دوچرخه کوهستان سایز ۲۶ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۱/۰۲/۰۴۱۳۹۱/۰۲/۰۹
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۴۲
محور یاتاقان پدال دوچرخه کوهستان سایز ۲۶ مرجع سازنده CHIN HAUR مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانCHIN HAUR1391/05/091391/05/16
04281مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۲۲۶۰۰۴۲۸۱۰۰۴۳
پدال KP-872 دوچرخه کوهستان سایز ۲۶ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان مرجع سازنده KEHDOAKEHDOA1391/05/161391/05/16
04281مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۹۱۱۰۰۴۲۸۱۰۰۰۱
مهره ۲۲/۲ mm کرپی فرمان دوچرخه کوهستان مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۴۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۹۱۱۰۰۴۲۸۱۰۰۰۲
پیچ آلنی M8x170 کاربرد فرمان دوچرخه کوهستان مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۴۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۹۱۱۰۰۴۲۸۱۰۰۰۳
مهره چدنی ۲۵/۴ mm کرپی فرمان دوچرخه کوهستان مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۱/۰۱/۲۷۱۳۹۱/۰۱/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۹۱۴۰۰۴۲۸۱۰۰۰۱
بست ۲۵/۴ mm کاربرد شبرنگ دوچرخه کوهستان مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۴۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۹۱۴۰۰۴۲۸۱۰۰۰۲
بست ۲۲/۲ mm کاربرد شبرنگ دوچرخه کوهستان مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۰/۰۵/۲۶۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۹۱۴۰۰۴۲۸۱۰۰۰۳
بست ۲۸/۶ mm کاربرد شبرنگ دوچرخه کوهستان مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۱/۰۱/۲۷۱۳۹۱/۰۱/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۹۱۴۰۰۴۲۸۱۰۰۰۴
بست فلزی ۲۵/۴x40 mm کاربرد کرپی فرمان دوچرخه کوهستان مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۱/۰۱/۲۷۱۳۹۱/۰۱/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۹۱۴۰۰۴۲۸۱۰۰۰۵
بست پلاستیکی ۲۲ mm کاربرد قاب زنجیر دوچرخه شهری سایز ۲۶ مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۱/۰۱/۲۷۱۳۹۱/۰۱/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۹۱۴۰۰۴۲۸۱۰۰۰۶
گیره استیل زین دوچرخه سایز ۲۶ نام تجارتی ACTIVE کشور سازنده تایوان مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانACTIVE1391/06/031391/06/26
04281مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۹۱۵۰۰۴۲۸۱۰۰۰۱
واشر فولادی ۲۵/۴ mm کرپی فرمان دوچرخه کوهستان مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۱۳۹۱/۰۱/۲۷۱۳۹۱/۰۱/۳۰
۰۴۲۸۱مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۹۲۱۰۰۴۲۸۱۰۰۰۱
زنجیر ۱۰۰ لینک دوچرخه کوهستان سایز ۲۶ مرجع سازنده KMC مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانKMC1391/05/021391/05/08
04281مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۹۲۱۰۰۴۲۸۱۰۰۰۲
زنجیر ۹۸ لینک دوچرخه کوهستان سایز ۲۴ مرجع سازنده KMC مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانKMC1391/05/021391/05/08
04281مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۹۲۱۰۰۴۲۸۱۰۰۰۳
زنجیر ۸۶ لینک دوچرخه کوهستان سایز ۲۰ مرجع سازنده KMC مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانKMC1391/05/021391/05/08
04281مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۹۲۱۰۰۴۲۸۱۰۰۰۴
زنجیر ۷۰ لینک دوچرخه کوهستان سایز ۱۶ مرجع سازنده KMC مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانKMC1391/05/021391/05/08
04281مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان۴۱۳۹۲۱۰۰۴۲۸۱۰۰۰۵
زنجیر ۱۰۰ لینک دوچرخه کوهستان سایز ۲۶ مرجع سازنده YBN مرجع عرضه کننده مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچانYBN1391/05/161391/05/16
پیمایش به بالا