گواهی نامه دوره آموزشی GS1

گواهی نامه دوره آموزشی GS1

دوره آموزشی مقدماتی استانداردهای GS1، مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۶ با نمره ۹۰ از ۱۰۰

گواهی نامه دوره آموزشی GS1 بیشتر بخوانید »